8 หลักสูตร, 493 บทเรียน , 43.1 ชั่วโมง

<p>ติวข้อสอบภาษาญี่ปุ่น ตะลุยโจทย์ทั้งพาร์ตคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง&nbsp;พร้อมตัวอย่างข้อสอบ ทั้งข้อสอบ JLPT และ PAT7.3</p>

ระดับภาษา

Intermediate ILJPT N3

library_books96 บทเรียน

access_time 9 ช.ม 48 น.

Basic ILJPT N4

library_books14 บทเรียน

access_time 7 ช.ม 30 น.

Basic ILJPT N5

library_books10 บทเรียน

access_time 7 ช.ม 42 น.

Advanced ILJPT N2

library_books177 บทเรียน

access_time 11 ช.ม 42 น.

Intermediate

library_books109 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 48 น.

Intermediate ILJPT N3

library_books38 บทเรียน

access_time 0 ช.ม 48 น.

Basic ILJPT N4

library_books25 บทเรียน

access_time 0 ช.ม 24 น.

Basic ILJPT N5

library_books24 บทเรียน

access_time 0 ช.ม 24 น.