3 หลักสูตร, 53 บทเรียน , 16.5 ชั่วโมง

<p>เรียนภาษาญี่ปุ่น&nbsp; สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรก โดยฝึกอ่าน เขียน และพูดภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น</p>

ระดับภาษา

Survival ILJPT N5

library_books17 บทเรียน

access_time 5 ช.ม 48 น.

Survival ILJPT N5

library_books31 บทเรียน

access_time 9 ช.ม 54 น.

Survival ILJPT N5

library_books5 บทเรียน

access_time 0 ช.ม 48 น.