6 หลักสูตร, 59 บทเรียน , 11.5 ชั่วโมง

<p>เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเสียงบันทึกของผู้สอน คล้ายกับการฟังวิทยุ (Podcast)</p>

ระดับภาษา

Survival

library_books12 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 54 น.

Basic

library_books14 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 24 น.

Advanced ILJPT N3

library_books8 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 18 น.

Intermediate ILJPT N3

library_books6 บทเรียน

access_time 0 ช.ม 36 น.

Basic ILJPT N5

library_books1 บทเรียน

access_time 0 ช.ม 30 น.