หมวดหมู่

ระดับภาษา

Level

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

20 คอร์ส, 721 บทเรียน, 49 ชั่วโมง

<p>เรียน ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป โดยมีให้เลือกตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ได้แก่ L1-L2 = N5, L3-L4 = N4, L5-L6 = N3, L7-L8 = N2 และ L9-L10 = N1</p>

Basic ILJPT N5

library_books54 บทเรียน

access_time 5 ช.ม 36 น.

Basic ILJPT N5

library_books46 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 12 น.

Basic ILJPT N5

library_books50 บทเรียน

access_time 3 ช.ม 36 น.

Basic ILJPT N5

library_books35 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 54 น.

ติวข้อสอบภาษาญี่ปุ่น

8 คอร์ส, 493 บทเรียน, 43 ชั่วโมง

<p>ติวข้อสอบภาษาญี่ปุ่น ตะลุยโจทย์ทั้งพาร์ตคำศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง&nbsp;พร้อมตัวอย่างข้อสอบ ทั้งข้อสอบ JLPT และ PAT7.3</p>

Basic ILJPT N5

library_books10 บทเรียน

access_time 7 ช.ม 42 น.

Basic ILJPT N4

library_books14 บทเรียน

access_time 7 ช.ม 30 น.

Intermediate ILJPT N3

library_books96 บทเรียน

access_time 9 ช.ม 48 น.

Advanced ILJPT N2

library_books177 บทเรียน

access_time 11 ช.ม 42 น.

คำศัพท์ JLPT

3 คอร์ส, 149 บทเรียน, 13 ชั่วโมง

<p>*หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนคอร์สนี้ดูได้ที่บทนำ</p>

Basic ILJPT N5

library_books51 บทเรียน

access_time 3 ช.ม 36 น.

Basic ILJPT N4

library_books37 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 0 น.

Intermediate ILJPT N3

library_books61 บทเรียน

access_time 6 ช.ม 0 น.

สนุกกับตัวอักษรคันจิ

4 คอร์ส, 107 บทเรียน, 11 ชั่วโมง

<p>เรียนรู้คันจิ รวมไปถึงการอ่านและความหมาย เรียนรู้รากคันจิ และคันจิที่มักพบบ่อย ๆ ในระดับ N5-N3</p>

Survival ILJPT N3

library_books8 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 54 น.

Basic ILJPT N5

library_books24 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 36 น.

Basic ILJPT N4

library_books55 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 30 น.

Intermediate ILJPT N3

library_books20 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 36 น.

มินนะ โนะ นิฮงโกะ

17 คอร์ส, 1573 บทเรียน, 86 ชั่วโมง

Basic ILJPT N5

library_books36 บทเรียน

access_time 17 ช.ม 18 น.

Basic ILJPT N5

library_books99 บทเรียน

access_time 3 ช.ม 24 น.

Basic ILJPT N5

library_books123 บทเรียน

access_time 7 ช.ม 36 น.

Basic ILJPT N5

library_books128 บทเรียน

access_time 5 ช.ม 42 น.

iLoveJapanPod

6 คอร์ส, 59 บทเรียน, 11 ชั่วโมง

<p>เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเสียงบันทึกของผู้สอน คล้ายกับการฟังวิทยุ (Podcast)</p>

Basic ILJPT N5

library_books1 บทเรียน

access_time 0 ช.ม 30 น.

Survival

library_books12 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 54 น.

Basic

library_books14 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 24 น.

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน

3 คอร์ส, 53 บทเรียน, 16 ชั่วโมง

<p>เรียนภาษาญี่ปุ่น&nbsp; สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรก โดยฝึกอ่าน เขียน และพูดภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น</p>

Survival ILJPT N5

library_books5 บทเรียน

access_time 0 ช.ม 48 น.

Survival ILJPT N5

library_books31 บทเรียน

access_time 9 ช.ม 54 น.

Survival ILJPT N5

library_books17 บทเรียน

access_time 5 ช.ม 48 น.

เรียนญี่ปุ่นฉบับไอเลิฟเจแปน

5 คอร์ส, 129 บทเรียน, 13 ชั่วโมง

<p>รวมคอร์สพิเศษที่สอนภาษาญี่ปุ่นนอกเหนือจากในห้องเรียน ในสไตล์ I Love Japan</p>

Survival

library_books16 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 6 น.

Intermediate ILJPT N3
Basic

library_books63 บทเรียน

access_time 8 ช.ม 54 น.

ILJPT N5

library_books22 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 6 น.

การทำงาน

5 คอร์ส, 62 บทเรียน, 11 ชั่วโมง

<p>เน้นการใช้ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง การพูดคุยกับเจ้านาย การพูดคุยกับลูกค้า การรับโทรศัพท์ และอื่น ๆ อีกมากมาย</p>

Intermediate ILJPT N2

library_books9 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 48 น.

Intermediate ILJPT N2

library_books14 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 36 น.

Intermediate ILJPT N4

library_books14 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 18 น.

Expert ILJPT N3

library_books20 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 12 น.

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น

2 คอร์ส, 22 บทเรียน, 5 ชั่วโมง

<p>เหมาะสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้</p>

Survival ILJPT N5

library_books10 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 30 น.

Survival ILJPT N5

library_books12 บทเรียน

access_time 3 ช.ม 6 น.

เกี่ยวกับความรัก

1 คอร์ส, 16 บทเรียน, 4 ชั่วโมง

<p>เน้นสอนคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับความรัก เหมาะสำหรับคนที่มีแฟนหรืออยากมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่น</p>

Survival ILJPT N5

library_books16 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 6 น.