5 หลักสูตร, 123 บทเรียน , 10.2 ชั่วโมง

รวมคอร์สพิเศษที่สอนภาษาญี่ปุ่นนอกเหนือจากในห้องเรียน ในสไตล์ I Love Japan

ระดับภาษา

library_books16 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 6 น.

ILJPT N3

library_books10 บทเรียน

access_time 0 ช.ม 42 น.

ILJPT N5

library_books22 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 6 น.

library_books57 บทเรียน

access_time 5 ช.ม 48 น.