20 หลักสูตร, 720 บทเรียน , 49 ชั่วโมง

<p>เรียน ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป โดยมีให้เลือกตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ได้แก่ L1-L2 = N5, L3-L4 = N4, L5-L6 = N3, L7-L8 = N2 และ L9-L10 = N1</p>

ระดับภาษา

ILJPT N5

library_books54 บทเรียน

access_time 5 ช.ม 36 น.

ILJPT N5

library_books46 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 12 น.

ILJPT N5

library_books50 บทเรียน

access_time 3 ช.ม 36 น.

ILJPT N5

library_books35 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 54 น.

ILJPT N4

library_books43 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 54 น.

ILJPT N4

library_books45 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 48 น.

ILJPT N4

library_books34 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 6 น.

ILJPT N4

library_books31 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 0 น.

ILJPT N3

library_books31 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 12 น.

ILJPT N3

library_books30 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 12 น.

ILJPT N3

library_books29 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 42 น.

ILJPT N3

library_books29 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 24 น.

ILJPT N2
ILJPT N2
ILJPT N2
ILJPT N2
ILJPT N1

library_books30 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 30 น.

ILJPT N1

library_books30 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 18 น.

ILJPT N1

library_books30 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 18 น.

ILJPT N1

library_books32 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 24 น.