17 หลักสูตร, 1573 บทเรียน , 86.3 ชั่วโมง

ระดับภาษา

Basic ILJPT N5

library_books36 บทเรียน

access_time 17 ช.ม 18 น.

Basic ILJPT N5

library_books123 บทเรียน

access_time 7 ช.ม 36 น.

Basic ILJPT N5

library_books90 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 24 น.

Basic ILJPT N5

library_books95 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 0 น.

Basic ILJPT N5

library_books89 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 6 น.

Basic ILJPT N5

library_books128 บทเรียน

access_time 5 ช.ม 42 น.

Basic ILJPT N5

library_books93 บทเรียน

access_time 3 ช.ม 54 น.

Basic ILJPT N4

library_books94 บทเรียน

access_time 3 ช.ม 54 น.

Basic ILJPT N4

library_books94 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 0 น.

Basic ILJPT N4

library_books95 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 30 น.

Basic ILJPT N4

library_books86 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 6 น.

Basic ILJPT N4

library_books77 บทเรียน

access_time 3 ช.ม 54 น.

Basic ILJPT N4

library_books90 บทเรียน

access_time 3 ช.ม 54 น.

Basic ILJPT N5

library_books99 บทเรียน

access_time 3 ช.ม 24 น.

Basic ILJPT N5

library_books102 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 36 น.

Basic ILJPT N5

library_books93 บทเรียน

access_time 3 ช.ม 30 น.

Basic ILJPT N5

library_books89 บทเรียน

access_time 3 ช.ม 30 น.