4 หลักสูตร, 107 บทเรียน , 11.6 ชั่วโมง

<p>เรียนรู้คันจิ รวมไปถึงการอ่านและความหมาย เรียนรู้รากคันจิ และคันจิที่มักพบบ่อย ๆ ในระดับ N5-N3</p>

ระดับภาษา

Survival ILJPT N3

library_books8 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 54 น.

Basic ILJPT N5

library_books24 บทเรียน

access_time 2 ช.ม 36 น.

Basic ILJPT N4

library_books55 บทเรียน

access_time 4 ช.ม 30 น.

Intermediate ILJPT N3

library_books20 บทเรียน

access_time 1 ช.ม 36 น.