ทดลองเรียนได้ไหม

สามารถทดลองเรียนฟรีได้ 3 วัน สำหรับนักเรียนที่ทดลองเรียนฟรี จะสามารถเรียนได้ทุกคอร์ส แต่จะไม่สามารถเรียนได้ทุกบทเรียน จะสามารถเรียนได้เฉพาะบทเรียนที่ไม่มีเครื่องหมายล็อกเท่านั้น หลังจากชำระเงินแล้ว จึงจะสามารถเรียนบทเรียนที่มีเครื่องหมายล็อกได้

หมายเหตุ!!
สิทธิ์ทดลองเรียนฟรี 3 วัน สามารถขอรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น จะเริ่มนับวันแรกตั้งแต่วันที่นักเรียนสมัครทดลองเรียนฟรีสำเร็จ ไม่สามารถขอสิทธิ์ทดลองเรียนฟรีซ้ำได้และไม่สามารถต่ออายุของสิทธิ์ทดลองเรียนฟรีได้

เข้าสู่เว็บไซต์ ilovejapanschool.com >>>คลิกที่นี่<<<