สามารถยกเลิกไม่ต่ออายุสมาชิก(แบบระบบชำระเงินอัตโนมัต)ได้ไหม

เมื่อนักเรียนไม่ต้องการอายุสมาชิก ก็สามารถกดยกเลิกได้ ตามขั้นตอนดังนี้